Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle


Idź do treści


AKTUALNOŚCI DLA KLAS TRZECICH GIMNAZJUM - otwórz


Zapraszamy do obejrzenia naszej szkoły na

www.facebook.com/SP2Jaslo/
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
- plik pdf


XVII Jasielski Konkurs Matematyczny im. H. Steinhausa odbędzie się
11 grudnia 2018 o godz. 10 00 - więcej informacji w zakładce


TERMINY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH organizowanych przez Kuratorium Oświaty w roku szkolnym 2018/2019 -
otwórz
W dniu 12 października 2018 r. czas trwania lekcji ulega zmianie:

lekcja 1. 8.00 - 8.35
lekcja 2. 8.40 - 9.15
lekcja 3. 9.20 - 9.55
lekcja 4. 10.00 - 10.35
lekcja 5. 10,40 - 11.15
przerwa obiadowa
lekcja 6. 11.35 - 12.10
przerwa obiadowa
lekcja 7. 12.30 - 13.05
lekcja 8. 13.10 - 13.45
ERASMUS+ W SP2

W dniach od 1 do 5 października 2018r. nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle wzięli udział w Międzynarodowym Spotkaniu Projektowym dotyczącym merytorycznych aspektów realizowanego w placówce projektu "Let's be eco-friendly" - bądźmy proekologiczni. Projekt ten realizowany jest w ramach unijnego programu Erasmus+. Szkołę reprezentował koordynator projektu, pan Piotr Nosal oraz panie Edyta Gogola i Aleksandra Wypasek. Gospodarzami spotkania była rumuńska Szkoła Podstawowa z Lupeni, która gościła reprezentantów szkół partnerskich z Polski i Turcji.
Podczas pobytu nauczyciele odwiedzili rumuńską szkołę, gdzie przyjęto ich bardzo uroczyście. Podczas spotkania obecni byli senator urzędujący w regionie, inspektor z Wydziału Edukacji, dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne wraz z uczniami. Nauczyciele ze szkół partnerskich obserwowali ciekawe lekcje przyrody, muzyki, zajęć technicznych oraz podziwiali tańce regionalne. Specjalnie dla uczestników spotkania gospodarze przygotowali poczęstunek składający się z regionalnych potraw. Po części oficjalnej partnerzy omówili działania zrealizowane w pierwszym roku projektu i przeanalizowali działania planowane na kolejny rok.
Goście uczestniczący w spotkaniu odwiedzili również zakład oczyszczania ścieków w Iscroni, gdzie dowiedzieli się, w jaki sposób filtrowana jest i uzdatniana woda, która zaopatruje okoliczne miejscowości. Piękno rumuńskiej natury podziwiali zwiedzając jaskinię Pestera Bolii i Rezerwat Bizonów w Hateg. Mieli również okazję zobaczyć zamek Hunedoara oraz fortecę Deva, z której roztacza się zapierający dech w piersiach widok na całą dolinę. Bardzo ważnym momentem spotkania była wizyta w Inspektoracie Edukacji w Hunedoara, w którym przedstawiono organizację systemu edukacji w Rumunii.
Ostatniego dnia pobytu w Lupeni odbyła się uroczysta kolacja, podczas której Dyrekcja Szkoły wraz z rumuńskim koordynatorem wręczyli certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w spotkaniu projektowym.
Gospodarze zapewnili wszystkim wspaniałe warunki gwarantujące efektywny przebieg spotkania i przyjazną atmosferę.

fotogaleria
NASI UCZNIOWIE NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH PO RAZ KOLEJNY!

O tym, że Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi jest placówką, w której uczą się najzdolniejsi uczniowie naszego miasta, można się było przekonać w czasie rozdania stypendiów Burmistrza Miasta Jasła.
Uroczystość odbyła się 28 sierpnia br. w Jasielskim Domu Kultury i została zdominowana przez naszych wychowanków. Na 85 uczniów jasielskich szkół podstawowych , którzy otrzymali stypendia za wyniki w nauce bądź za osiągnięcia tzw. jednokierunkowe, czyli za wyjątkowe osiągnięcia w jednej dziedzinie,
aż 48 - to uczniowie naszej szkoły!
I tak: na 69 laureatów stypendiów za wyniki w nauce 39 uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 2 (w tym 34 do klas gimnazjalnych),a spośród 16 laureatów stypendiów jednokierunkowych, nagrodzonych zostało 9 z SP nr 2 (w tym 6 z klas gimnazjalnych).
Najlepsi, mieszkający w Jaśle uczniowie szkół prowadzonych przez miasto, nagradzani są co roku od lat - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Jasła - dwoma rodzajami stypendiów: stypendia za osiągnięcia w nauce mogli otrzymać będący mieszkańcami Jasła uczniowie klas VI, którzy na świadectwie mieli średnią ocen 5,6 oraz uczniowie klas VII, którzy osiągnęli średnią 5,4, a także uczniowie II i III klas gimnazjalnych ze średnią ocen końcowych 5,4. Dodatkowo wszyscy młodzi ludzie, którzy otrzymali stypendia za osiągnięcia w nauce, musieli mieć: wzorowe zachowanie, wszystkie nieobecności na zajęciach szkolnych usprawiedliwione oraz poświadczone zaangażowanie w życie szkoły lub społeczności lokalnej. Stypendia za wybitne osiągnięcia jednokierunkowe przyznane zostały uczniom klas VI, VII i klas gimnazjalnych, którzy w klasyfikacji rocznej uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, nie mieli nieusprawiedliwionych nieobecności oraz uzyskali tytuł laureata (miejsca od 1 do 3) konkursu interdyscyplinarnego, przedmiotowego, tematycznego organizowanego przez kuratora oświaty albo olimpiady co najmniej II stopnia lub innego konkursu, turnieju bądź zawodów sportowych na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym.
A oto nazwiska uczniów nagrodzonych stypendiami - otwórz

fotogaleriaROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLONEGO 2018/2019
fotogaleria

Informacja dla rodziców uczniów klas I

Telefon do sekretariatu szkoły:
13 446 36 74

Podręczniki, ćwiczenia oraz informacje dotyczące potrzebnych przyborów szkolnych dzieci otrzymają
od pań wychowawczyń w pierwszym dniu nauki.


PÓŁKOLONIA LETNIA SP2 2018

W dniach 25.06-29.06.2018 zorganizowana została w naszej szkole półkolonia dla dzieci z kl. I-III. Wypoczynkiem objętych było 30 uczniów (20 dziewcząt i 10 chłopców). Oprócz programów profilaktycznych i konkursów, dzieci korzystały z posiłków i spędzały miło czas podczas różnorodnych form wypoczynku letniego. Atrakcyjną formą wycieczki była wizyta w wiosce indiańskiej "HOKKA-HEY", gdzie oprócz wspaniałej zabawy i tańca dzieci mogły skorzystać z przejażdżki konnej, zwiedzić mini ZOO, przygotować indiańskie bransoletki oraz posmakować kiełbasek z grilla. Na półkolonii uczniowie brali udział w warsztatach garncarskich w "Mall- Galeri" u państwa Samborskich, którzy są rzeźbiarzami z Jasielskiego Stowarzyszenia "Plaja". Dzieci bawiły się również w jasielskim "Smyku", ćwiczyły z trenerem sportowym w projekcie "Lekkoatletyka dla każdego", były na seansie filmowym w kinie "Helios" w Krośnie i w McDonaldzie. Wykonały również prace plastyczne w ramach ogólnopolskiej kampanii "Postaw na rodzinę" pt. "Konkurs - Autoportret". Realizowany program w pełni pozwolił dzieciom na rekreację i wypoczynek, a pamiątkowe zdjęcia będą im o tym przypominać.

fotogaleriaNABÓR DO KLAS SIÓDMYCH
< otwórz plakat

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rekrutacja 2018 - Zarządzenie - plik pdf

Rekrutacja 2018 - Zarządzenie - plik pdf

Zgłoszenie ucznia do klasy I publicznej szkoły podstawowej - plik pdf

Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy I publicznej szkoły podstawowej - plik pdf, załącznik nr 1 - plik pdf, załącznik nr 2 - plik pdf, załącznik nr 3 - plik pdf

REKRUTACJA DO KLASY SPORTOWEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 - plik pdf

zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej w roku szkolnym 2018/2019 - plik pdf

< otwórz plakat

Powrót do treści | Wróć do menu głównego