Aktualności


UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE!

Informujemy, że od dnia 25 marca br. wszelkie materiały, zadania, instrukcje pojawiać się będą w dzienniku elektronicznym.
W zakładce "Nauczanie zdalne" nie będziemy już aktualizować informacji.

W zakładce "Dla ucznia i rodzica" znajdują się linki do ciekawych aplikacji i stron internetowych z różnorodnymi ćwiczeniami dla chętnych uczniów.

Konsultacje z psychologiem, pedagogiem, logopedą w okresie zdalnego nauczania

Drodzy Rodzice!
Jeżeli będziecie Państwo potrzebowali wsparcia, porady psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej - jesteśmy do dyspozycji:
Anna Sokołowska - psycholog
Małgorzata Czernicka - pedagog
Barbara Goleń - pedagog
Agnieszka Rydarowicz-Szpak - logopeda
Prosimy o kontakt przez e-dziennik.
Pamiętajcie, że zawsze możecie otrzymać od nas specjalistyczną pomoc.


Szanowni Państwo!

W związku z wprowadzeniem zagrożenia epidemicznego pragniemy wyjść naprzeciw wyzwaniom niesionym przez tę nową sytuację i w związku z tym rozpoczynamy przygotowania do kształcenia dzieci i młodzieży w formie zdalnej, co wiąże się bezpośrednio z koniecznością korzystania z Internetu.

Aby nasze dzieci mogły czuć się bezpiecznie, korzystając z sieci i ucząc się w domu, powinny mieć na względzie 10 podstawowych zasad:
1. Korzystanie z oprogramowania antywirusowego,
2. Otwieranie wiadomości tylko od znajomych osób, wychowawcy, nauczycieli,
3. Ostrożne pobieranie plików z sieci,
4. Unikanie klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail,
5. Nie podawanie w sieci danych osobowych ani haseł, nie wysyłanie swoich zdjęć,
6. Ochrona swoich kont na serwisach społecznościowych,
7. Stosowanie trudnych do odgadnięcia haseł, które są kombinacją liter i cyfr,
8. Czytanie regulaminów,
9. Sprawdzanie, czy strona, do której się logują, ma zabezpieczenie SSL,
10. Pamiętanie, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje.

Pragniemy podkreślić, że troska o dobro naszych uczniów jest naszą nadrzędną zasadą i dołożymy wszelkich starań, aby wspierać ich w tym trudnym czasie.
Zachęcamy Państwa do współpracy w celu wypracowania jak najlepszych sposobów działania, tak abyśmy sprostali wspólnie wyzwaniom stawianym przed nami.

W obecnym trudnym dla nas wszystkich czasie, kiedy nauka odbywa się tylko i wyłącznie w domu, szczególnie ważne jest, abyśmy wszyscy - rodzice, opiekunowie i nauczyciele motywowali dzieci i młodzież do pracy. Motywacja jest zawsze potrzebna, ale teraz - szczególnie. Jak to zrobić?

1. Na czas nauki dziecka w domu wyłączmy wszelkie źródła dźwięku, nie przerywajmy dziecku. 
2. Zaproponujmy, żeby wszystkie dzieci w domu uczyły się w tym samym czasie. Zabawa rodzeństwa w czasie nauki jednego dziecka nie sprzyja jego motywacji.

3. Pokażmy, jak bardzo cenimy rozwijanie naszych pasji. Samodzielnie napisany przez dziecko referat czy zrobiona własnoręcznie makieta jest równie satysfakcjonująca jak wykonanie wielu ćwiczeń.
4. W czasie wolnym pozwólmy dziecku wykazać się wiadomościami, które zdobyło w trakcie nauki.
5. Nauczmy dziecko traktować naukę jak wyzwanie. Doceniajmy opanowanie przez dziecko nowych umiejętności. Wpajajmy dziecku przekonanie, że wiedza to coś, nad czym trzeba pracować.
6. Chwalmy dziecko za prawdziwy wysiłek i upór w dążeniu do celu, zwłaszcza, jeśli stosuje się ono do ustalonego w domu systemu nauki.
7. Podkreślajmy sukcesy, pamiętając, że to motywuje. Nie krytykujmy, nie wyolbrzymiajmy braków. Starajmy się codziennie doceniać postępy, które czyni dziecko i wspólnie działać w pokonywaniu pojawiających się trudności.


UWAGA!

W związku z oficjalnym stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych informujemy, że od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Jednocześnie przypominamy, że jest to czas kwarantanny, uczniowie powinni w miarę możliwości pozostać w domu, unikać spotkań, nie traktować tej sytuacji, jako czas wolny. Prosimy Państwa o odpowiedzialną postawę i dopilnowanie dzieci i młodzieży.

Prosimy o uważne śledzenie wiadomości w e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły. 


Komunikat

Szanowni Rodzice,

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronowirusa Dyrektor Szkoły przypomina o:

  • Konieczności przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
  • Nieposyłaniu przeziębionych i chorych dzieci do szkoły;
  • Konieczności bezzwłocznego powiadomienia najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej, zgłoszenia się do /ddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjnego – zakaźnego – w przypadku, gdy dziecko wróciło z terenów występowania koronowirusa i ma objawy grypopodobne;
  • Możliwości uzyskania zasiłku opiekuńczego w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły (art. 32ust.1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz 1368) – dotyczy również rodziców dzieci do lat 8.

Jednocześnie informuję, że jeśli Państwo lub dziecko nie mieliście kontaktu z osobą chorą, nie ma powodów do obaw.
W przypadku dodatkowych wątpliwości można zadzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia – Tel. 800 190 590 (całodobowo)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Jaśle


SUKCES MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU UCZNIÓW Z KLASY DWUJĘZYCZNEJ!

Projekt "Let's discover how discoveries were discovered", wykonywany w roku szkolnym 2018/2019 przez uczniów klasy dwujęzycznej, znalazł się w gronie szesnastu najlepszych projektów w Polsce w ramach konkursu "Nasz projekt eTwinning 2020". Uczniowie współpracowali zdalnie z rówieśnikami z Hiszpanii, Litwy i Portugalii. Oprócz zdobywania wiedzy o naukowcach i ich odkryciach, uczniowie doskonalili swoje umiejętności językowe, poznawali różnorodne techniki komputerowe oraz przede wszystkim wykorzystywali język angielski do poszerzania swojej wiedzy z innych przedmiotów oraz w komunikacji z partnerami projektu. Doskonale zastosowali zdobyte w oddziale dwujęzycznym umiejętności.

Przypominamy, że rekrutacja do klasy siódmej dwujęzycznej trwa do 13 marca 2020 r. Zapraszamy serdecznie!

Więcej o dwujęzyczności w naszej szkole - link
Więcej o projektach eTwinning w naszej szkole - link


UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH!

Rozpoczynamy zapisy do świetlicy szkolnej na rok szk. 2020/2021 (od 1 IX 2020r.) Szczegółowe informacje u nauczycieli świetlicy.

Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej - załącznik.


LICZNE SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W KONKURSACH W I PÓŁROCZU ROKU SZK. 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami wielu konkursów na różnych szczeblach (od szkolnych, przez wojewódzkie i ogólnopolskie), w których z sukcesami wzięli udział nasi uczniowie. 10 lutego 2020 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród wszystkim laureatom i wyróżnionym. Serdecznie im gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Więcej informacji, fotogaleria


Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W dniu 3 marca w auli szkoły odbyło się spotkanie uczniów najstarszych klas SP2 z panem Leszkiem Znamirowskim, nauczycielem historii, poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W czasie ciekawej prezentacji multimedialnej uczniowie zapoznali się z żołnierzami niezłomnymi związanymi z naszym regionem lub z innymi terenami Polski – Łukaszem Cieplińskim, Adamem Lazarowiczem, Danutą Siedzikówną, Witoldem Pileckim, Wacławem Kopisto, czy Zenonem Sobotą. Zaznajomili się również z genezą tego państwowego święta. Ponadto identyfikowali miejsca na terenie Jasła upamiętniające te osoby. Warto znać obiekty, tablice, inskrypcje, które mają znaczenie historyczne, a jednocześnie pozwalają nam zrozumieć przeszłość. Dotyczy to również najnowszej historii naszego miasta.

Fotorelacja

Podsumowanie III Konkursu Literacko - Plastycznego "Z baśniami za pan brat"

28 lutego w naszej szkole odbyła się III edycja Konkursu Literacko – Plastycznego dla przedszkolaków „Z baśniami za pan brat”. Był to konkurs dwuetapowy. Pierwszy polegał na przesłaniu pracy plastycznej na temat „Bohaterowie mojej ulubionej baśni. Ich życie i przygody” wykonanej przez uczestnika reprezentującego dane przedszkole. Wykonano 9 prac. Drugi etap – to udział dzieci w Wielkim Finale, czyli rozgrywce głównej. Sześć dwuosobowych drużyn z jasielskich przedszkoli rywalizowało w zróżnicowanych konkurencjach.
Więcej informacji, fotorelacja 

Konkurs Eco Stars 2020 za nami

2 marca 2020 r. naszą szkołę odwiedziły dzieci z ośmiu jasielskich przedszkoli. 38 wykonawców przedstawiło dziewięć piosenek o tematyce ekologicznej, zaśpiewanych w języku angielskim. Przedszkolaki wykazały się wielkimi zdolnościami artystycznymi i językowymi, a wspaniałe stroje i aranżacja utworów przypomniały wszystkim obecnym o ważnej roli ekologii w naszym życiu.

Komisja konkursowa, ze względu na wysoki poziom zaprezentowanych utworów, wszystkim uczestnikom przyznała dyplomy uznania i nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Jasła, natomiast szczególnie wyróżniono wykonawców pięciu utworów. Dyplom laureata zdobyły grupy z: Niepublicznego Przedszkola SMYK, Prywatnego Kubusiowego Przedszkola oraz z Chatki Puchatka, wyróżnione zostały również grupy z Przedszkola Miejskiego nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 6. W przerwie konkursu nasi goście wzięli udział w pokazie pierwszej pomocy, poprowadzonym przez uczniów klasy 8A.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za wspaniałe przygotowanie do konkursu, gratulujemy udanych występów i zapraszamy na kolejną edycję konkursu w przyszłym roku. Fotorelacja


PROFESOR KAROL MYŚLIWIEC Z WIZYTĄ W SP 2

3 lutego 2020r. naszą szkołę odwiedził wyjątkowy gość- profesor Karol Myśliwiec, jaślanin, światowej sławy wybitny archeolog i egiptolog, wieloletni dyrektor Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN. Profesor zaprosił piątoklasistów do Egiptu - świata, którego jest odkrywcą i obserwatorem od 50 lat. Z sentymentem wspominał swoje dzieciństwo w rodzinnych Gądkach. Przybliżył związki z Jasłem, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum. Opowiadał o swoich zainteresowaniach i poznawaniu języków obcych. Wyjaśnił dlaczego wybrał życie odkrywcy tajemnic starożytnego Egiptu. Podzielił się ciekawymi informacjami na temat prowadzonych przez wiele lat wykopalisk archeologicznych i badań z tajemnic grobowców faraonów. Zainteresowanie uczniów wzbudził wątek prowadzonych od 1987r. badań archeologicznych w Sakkarze, w trakcie której dokonano wielu ważnych odkryć. Profesor za to odkrycie m.in. odebrał nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, czyli tzw. polskiego Nobla naukowego. Za swoje najbardziej spektakularne i ważne dla świata archeologicznego uważa wykopaliska w Tell Atrib, gdzie znaleziony przez Polaków materiał wykopaliskowy stał się punktem wyjścia do przedatowania niektórych eksponatów w światowych muzeach. Spotkanie z profesorem było bardzo interesujące i wartościowe. Uczniowie otrzymali od gościa autograf. Fotorelacja


OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO
 
Od kilku dni nasza szkoła przygotowywała się do obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego ustanowionego w 1999 r. przez UNESCO dla upamiętnienia śmierci pięciu studentów, którzy domagali się uznania języka bengalskiego jako języka urzędowego.
Z tej okazji w holu głównym budynku pojawiła się prezentacja ukazująca rolę języka  w kulturze i życiu społeczeństwa. Tu też w trakcie przerw będą prezentowane filmiki dotyczące różnych zagadnień językowych np. "Błyskawiczne dzieje polszczyzny". Korytarze szkoły ozdobiono hasłami podkreślającymi poczucie odpowiedzialności za polszczyznę. Piątek (21 lutego) ogłosiliśmy ''Dniem biało-czerwonym'', ponieważ strojem chcemy zamanifestować przywiązanie do języka. Uczniowie klas ósmych będą rozwiązywać quiz sprawdzający wiedzę ze znajomości języka polskiego. Uczniowie młodszych klas natomiast pochwalą się pięknie prowadzonymi zeszytami, które umieszczone zostaną na wystawce.
Tym samym chcemy z dumą powtórzyć za Mikołajem Rejem:''(...) iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają''.

MISTRZ JUDO RAFAŁ KUBACKI W NASZEJ SZKOLE!

W dniu 17 lutego 2020 r. mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole wybitnego sportowa Rafała Kubackiego. Nasz gość to utytułowany zawodnik judo - wielokrotny mistrz Polski, mistrz Europy i świata, olimpijczyk. W spotkaniu brali udział uczniowie klas I-IV SP 2, którzy z zaciekawieniem przyglądali się pokazom judo. Na zakończenie można było zdobyć autograf i pamiątkowe zdjęcie z Mistrzem Kubackim. Za spotkanie odpowiedzialni byli Krzysztof Kozłowski i Sławomir Rak.

Fotorelacja


Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole

Są takie dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, jest to święto naszych kochanych Babć i Dziadków. W naszej szkole zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń i radości.

Dnia 12 lutego odbyła się ta wspaniała uroczystość. W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej dzieci przedstawiły program artystyczny. W większości były to wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe, związane tematycznie z tymże świętem.

Oprócz montażu słowno – muzycznego, szanowni goście wysłuchali także utworów instrumentalnych w wykonaniu swoich wnuczek i wnuczków. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Następnie dzieci obdarowały swoich ukochanych dziadków upominkami, wykonanymi własnoręcznie . Frekwencja jak co roku dopisała. Rodzice naszych pociech przygotowali również dla nich poczęstunek. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci, poprzez wiersz, piosenkę i muzykę, mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom, swoje uczucia oraz podziękować za trud włożony w ich wychowanie. Fotorelacja

Serdeczne podziękowania dla rodziców, którzy przygotowali poczęstunek.

Wychowawczynie klas drugich


Sukces naszych uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Biologicznym PINGWIN 

27 listopada 2019, 51 uczniów klas 5-7 naszej szkoły przystąpiło do Ogólnopolskiego Konkursu Pingwin z biologii. Wielu spośród nich uzyskało bardzo dobre wyniki.

Wśród klas 5 najwyższe lokaty uzyskali:

Julia Knapik 3 miejsce w województwie i Dyplom laureata
Maria Macieik 5 miejsce w województwie i Dyplom laureata
Maciej Pabisz 7miejsce w województwie i Dyplom wyróżnienia
Igor Sudyka 7 miejsce w województwie i Dyplom wyróżnienia
Jakub Motyka 9 miejsce w województwie i Dyplom wyróżnienia
Tymoteusz Sokołowski 9 miejsce w województwie i Dyplom wyróżnienia
Filip Hałucha 9 miejsce w województwie i Dyplom wyróżnienia
Aleksandra Kuznecka 10miejsce w województwie i Dyplom wyróżnienia

Klasy 6:

Gabriela Waśko 7miejsce w województwie i Dyplom wyróżnienia
Anna Bąk 10 miejsce w województwie i Dyplom wyróżnienia

W klasach 7najlepsze wyniki uzyskali:

Jeremi Dybaś i Dominika Pabisz

GRATULUJEMY!


Młodzi matematycy "Dwójki"

Dnia 27 listopada 2019 r. uczniowie naszej szkoły zmagali się z zadaniami matematycznymi w XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Alfik Matematyczny". W Konkursie brało udział 63 uczniów z klas IV-VIII. Nasi uczniowie osiągnęli znaczące sukcesy:

1 miejsce w województwie otrzymał Filip Hałucha (Va), w nagrodę otrzymał tygodniowy pobyt na Obozie Talentów w Seperlicach.

Ponadto pięciu uczniów otrzymało wynik bardzo dobry, a więc uzyskali powyżej 80% punktów możliwych do zdobycia. Są to:

Igor Sudyka (Vb) – 4 miejsce w woj.

Kacper Grasela (IVa) – 5 miejsce w woj.

Wojciech Władyka (IVa) – 8 miejsce w woj.

Szymon Nowosielski (VIa) – 14 miejsce w woj.

Maria Macieik (Va) -15 miejsce w woj. 

Laureatów Konkursu przygotowały: p. Maria Chrząszcz, p. Ewa Wachel, p. Ewa Warchoł

Serdecznie gratulujemy zarówno uczniom jak i ich opiekunom.


Bardzo dobre wyniki naszych uczniów w konkursie "Alfik Humanistyczny"
 
11 grudnia 2019 roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu ''Alfik Humanistyczny''. Startowało w nim 62 uczniów, a 23 uzyskało bardzo dobry i dobry wynik. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

Natalia Żmijewska (kl. 4 b) - 5 miejsce w woj.
Maria Macieik (kl. 5 a) - 6 miejsce w woj.
Tymoteusz Sokołowski (kl. 5 c) - 7 miejsce w woj.
Michał Brożyna (kl. 5 d) - 12 miejsce w woj.
Filip Hałucha (kl. 5 a) - 23 miejsce w woj.
Maciej Pabisz (kl. 5 b) - 27 miejsce w woj.
Igor Sudyka (kl. 5 b) - 27 miejsce w woj.
Emilia Leśniak (kl. 5 b) - 38 miejsce w woj.
Anna Bąk (kl. 6 a) -  20 miejsce w woj.
Szymon Bizon (kl. 6 b) -  25 miejsce w woj.
Dominika Pabisz (kl. 7 a) - 6 miejsce w woj.
Karolina Furmanek (kl. 7 a) - 13 miejsce w woj.
Anna Opałka (kl. 7 a) - 17 miejsce w woj.
Jagoda Rak (kl. 8 a) - 1 miejsce w woj.
Anna Pastwa (kl. 8 b) - 4 miejsce w woj.
Olga Hombesch (kl. 8 a) - 4 miejsce w woj.
Julia Nguyen Van (kl. 8 a) - 8 miejsce w woj.
Urszula Dudek (kl. 8 a) - 15 miejsce w woj. 

Kamil Jarosz (kl. 8 a) - 19 miejsce w woj. 
Patrycja Władyka (kl. 8 b) - 22 miejsce w woj. 
Maja Bizon (kl. 8 a) - 28 miejsce w woj. 
Natalia Lejkowska (kl. 8 a) - 39 miejsce w woj. 
Julia Momot (kl. 8 b) - 51 miejsce w woj. 

Gratulujemy! Jesteśmy z Was dumni!

"Dobra Nowina" - kolęda - link


WYNIKI XIX JASIELSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO IM. H. STEINHAUSA - LINK


WYNIKI I POWIATOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO "EKO-JAŚLAKI" - LINK


NAJBARDZIEJ ŻYCZLIWI W SP2 

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle w dniu 17 grudnia 2019 roku rozstrzygnął plebiscyt na najbardziej życzliwego nauczyciela i ucznia danej szkoły. W naszej szkole stroną organizacyjną plebiscytu zajmowała się pani Olga Szudy-Seredyńska. W konkursie wzięło udział 9 szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konkurs odbywał się pod patronatem starosty jasielskiego oraz przy udziale Miasta Jasła i MDK. Największą ilość głosów w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaśle zdobył uczeń Miłosz Machowski oraz nauczyciel Leszek Znamirowski. Gratulujemy!

Fotorelacja


JASIELSKIE PRZEDSZKOLAKI W NASZEJ SZKOLE - "ZDOBYWAMY ŚWIĄTECZNEGO BUTA"   

W dniach 10 i 11 grudnia 2019r. naszą szkołę odwiedzili mili goście. Były to starszaki z dziewięciu jasielskich przedszkoli. Zorganizowane zostały dla nich zawody sportowe „Zdobywamy świątecznego buta”. Motywem przewodnim i głównymi przedmiotami w zabawie były świąteczne paczki. Dzieci chętnie uczestniczyły w biegach, rzutach do kosza, przekładaniu prezentów, pokonywaniu przeszkód, wyścigach Mikołajów z zaprzężonymi reniferami. Pierwszego dnia świątecznego buta zdobyły dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 3, a w drugim dniu zwyciężyły przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 11.

Wszyscy zawodnicy i kibicujący im rówieśnicy wykazali postawę wzorowego sportowca. Spotkanie było okazją do poznania naszej szkoły i siebie nawzajem. Na koniec uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i niespodzianki. Wspólne zdjęcia zakończyły ten pełen wrażeń dzień.

Zabawy zostały przygotowane przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej Małgorzatę Piętę i Małgorzatę Kolanko, a sędziowali nauczyciele wychowania fizycznego: Krzysztof Urbanek i Sławomir Rak. Fotorelacja

                                                     Małgorzata Pięta                                                                


NASI LAUREACI KONKURSU "JASŁO SIĘ MIENI W BARWACH JESIENI"

10 grudnia 2019 r. w CITiK w Jaśle laureatom konkursu „Jasło się mieni w barwach jesieni” wręczone zostały dyplomy i nagrody. W tym wyjątkowym wydarzeniu nie zabrakło uczniów naszej szkoły, którzy w ramach konkursowych prac wykonali pomysłowe i oryginalne prace plastyczne, zdobywając czołowe miejsca i wyróżnienia. Pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Wojcieszek z klasy 2c – opiekun Renata Pankiewicz. Wyróżnienia otrzymali Seweryn Budziak i Łukasz Wawszczak z klasy 2a – opiekun Maria Augustyn. Tej szlachetnej akcji patronował burmistrz miasta Jasła, a uroczystego wręczenia dyplomów i nagród dokonała Pani burmistrz Elwira Musiałowicz-Czech.

Fotorelacja


WIELKI SUKCES ZBIÓRKI ŚWIĄTECZNEJ SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

Szkolne Koło Caritas oraz uczniowie SP2 z różnych klas przez wiele dni przygotowywali artykuły bożonarodzeniowe: kartki świąteczne, bombki, stroiki itp. Podczas grudniowego spotkania z rodzicami zaproponowano Rodzicom/Opiekunom zakupienie tych artykułów. Po zakończonej akcji, podliczono zebrane pieniądze. Uzyskana kwota to 583,50 złotych, która zostanie przeznaczona na potrzeby chorych dzieci z naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy! Fotogaleria


UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 ZE ŚWIĄTECZNĄ WIZYTĄ W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W JAŚLE

Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych i wolontariacie. Odwiedzili Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle, gdzie przekazali mikołajkowe prezenty dla wychowanków oraz wzięli udział w warsztatach plastycznych. Więcej informacji, fotorelacja


MŁODZIEŻ SP2 Z WIZYTĄ W NBP O. RZESZÓW

Młodzież w trakcie wyjazdu odwiedziła Narodowy Bank Polski - Oddział Okręgowy w Rzeszowie, gdzie poznała zasady funkcjonowania banku centralnego - misję i cele NBP. Uczniowie dowiedzieli się czym jest pieniądz i jak funkcjonuje - przeszli kurs rozpoznawania znaków pieniężnych. W trakcie zwiedzania minimuzem NBP młodzież zobaczyła m.in. zabytkowe maszyny do liczenia banknotów.

Projekt „Młodzież i Przedsiębiorczość” realizowany jest przez Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej oraz Miastem Jasło. Fotorelacja


SZLACHETNA PACZKA