AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

 AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

Akademia Przedszkolaka to cykl dziewięciu spotkań tematycznych, które w zabawny i kreatywny sposób przygotują dzieci do lepszego funkcjonowania  w szkole. Poprzez zabawę przyszli Pierwszoklasiści będą rozwijać kreatywności i swoje zainteresowania plastyczne, językowe, humanistyczne, matematyczne, sportowe i informatyczne oraz uczestniczyć w zajęciach z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.

W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia odbywać się będą od 12 grudnia 2019 r. do 12 marca 2020 r. według ustalonego harmonogramu.

Zgłoszenia chętnych dzieci przyjmowane będą podczas Dnia Otwartego (30 listopada 2019 r. w godzinach 10.00 - 12.00) oraz od 2 do 6 grudnia 2019 w sekretariacie szkoły bądź telefonicznie pod numerem 13 446 36 74.

Warunkiem udziału dziecka w zajęciach jest podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego dokumentów przewidzianych w Regulaminie Akademii Przedszkolaka.

DATA

GODZINA

TEMATYKA ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

1.

12.12.2019

czwartek

16.00

Zajęcia artystyczne –„Święta tuż, tuż…”

Renata Pankiewicz, Beata Banaś

2.

08.01.2020

środa

16.00

J. angielski -„Show your emotions”

Piotr Nosal, Barbara Drechny, Łukasz Forystek

3.

30.01.2020

czwartek

16.00

Gry i zabawy sportowe „W zdrowym ciele zdrowy duch”

Damian Ciborowski

4.

06.02.2020

czwartek

16.00

Język polski - W krainie fantazji

Marta Górczyk, Teresa Dranka

5.

13.02.2020

czwartek

16.00

J. niemiecki -„Deutsch macht Spaβ”

Gabriela Dołęga, Aneta Sajdak-Such

6.

20.02.2020

czwartek

16.00

Matematyka na wesoło- „W krainie wielokątów”

Grażyna Stawarz, Ewa Wachel

7.

27.02.2020

czwartek

16.00

Zajęcia zintegrowane - Zabawy muzyczno-sportowe

Małgorzata Pięta, Małgorzata Kolanko, Maria Augustyn, Maria Nawrocka

8.

05.03.2020

czwartek

16.00

ŚWIĘTO KOBIET małych i dużych

Jolanta Terwicz, Mariola Ochałek, Bożena KobylińskaByczek, Anna Bobula, Edyta Gogola

9.

12.03.2020

czwartek

16.00

Zajęcia komputerowe- „Koloruj z myszką”

Zbigniew Bizoń, Elżbieta Poliwka


„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” - PODSUMOWANIE

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 2 prowadzone były zajęcia dla najmłodszych w ramach „AKADEMII PRZEDSZKOLAKA”. Był to cykl 9 cotygodniowych spotkań tematycznych trwających od grudnia do marca, w których wzięło udział 36 Przedszkolaków.

Dzieciaki biorące udział w zajęciach miały możliwość poznania swoich rówieśników, nauczycieli prowadzących warsztaty, zawierać nowe znajomości, uczyć się rozmawiać z innymi, rozwiązywać konflikty, radzić sobie z problemami, wyrażać siebie, swoje zdania i poglądy, uczyć się asertywności i samodzielności.

Celem „Akademii Przedszkolaka” było przygotowanie dzieci do lepszego i prawidłowego funkcjonowania w szkole oraz do zwiększenia ich gotowości do nauki w pierwszej klasie.

Poprzez zabawę PRZEDSZKOLAKI mogły rozwijać swoją kreatywność i zainteresowania plastyczne, językowe (j .angielski i j. niemiecki), humanistyczne, matematyczne, sportowe, informatyczne oraz uczestniczyć w zajęciach z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.

Na zakończenie zajęć Pan Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Jacek Nawrocki wręczył dzieciakom Dyplom Uczestnictwa w Akademii i upominki, jako nagrodę za systematyczny i aktywny udział w zajęciach.

Wszystkim dzieciom i ich Rodzicom serdecznie gratulujemy, dziękujemy za udział i zapraszamy w nowym roku szkolnym.