"Z polskiego na nasze"

Nasza drużyna

Znamy się od pierwszej klasy. W tym roku udało nam się przystąpić do projektu JLN z LOTOSEM. Naszym temat badawczy brzmi: ,,Z polskiego na nasze. W jaki sposób komunikują się młodzi jaślanie”. W skrócie zajmujemy się tym, jak wyraża się dzisiejsza młodzież. Pewnie Wam też się musiało zdarzyć, że używaliście jakichś młodzieżowych słów.

Pewnie dużo osób myśli, że to słownictwo zawiera kilkanaście wyrażeń i słów. Ale tak nie jest. Żargon uczniowski stale się rozwija. Powstają nowe przywitania, pseudonimy, nazwy własne i pospolite. Może wytłumaczymy teraz, co to w ogóle jest żargon. Żargon to tajny język (trudno zrozumiały dla osób z zewnątrz), również jest to zespół jednostek językowych właściwych dla wyodrębnionej grupy społecznej lub zawodowej. Nasz zespół będzie badać między innymi jak często młodzież używa swojego żargonu, w jakich sytuacjach, czy jest rozumiany ten język przez innych. Na początku podawaliśmy sobie przykłady takich wyrazów i omawialiśmy plan projektu. Potem zapoznaliśmy się z niezbędną literaturą opisującą to zjawisko, a także przeglądnęliśmy słowniki współczesnego żargonu uczniowskiego. Wyjaśnialiśmy podstawowe pojęcia i wnioski zebraliśmy w formie lapbooka. W grudniu przeprowadziliśmy ankietę z nauczycielką języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskieągo w Jaśle, Panią Barbarą Sokołowską. Zdobyliśmy niezbędną wiedzę o żargonie uczniowskim. Dowiedzieliśmy się, że z jednej strony młodzież bardzo kreatywnie tworzy nowe słowa, ale z kolei zjawiskiem negatywnym jest duża wulgaryzacja tego języka. Jeszcze wiele pracy przed nami, ale damy radę. Tworzymy zgrany zespół.

                                                                                     Paulina Drechny, Anna Bąk, Miłosz Machowski

                                                                                                  Zespół ligowy z 6a