Woda w "Mieście Trzech Rzek"

Uczniowie klasy 8c – Oliwier Kiełtyka, Mateusz Krychta i Mateusz Wilk postanowili w ramach projektu Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem zbadać, jaką rolę w życiu Jaślan pełni woda. Zaczęli od zebrania informacji dotyczących wody jako substancji chemicznej występującej w przyrodzie. Tekst, który był efektem tych działań, posłużył jako materiał źródłowy do Szkolnego Konkursu Wiedzy o wodzie:

Tekst: https://drive.google.com/open?id=1ybCTfc_TP_kf8YapeHrwn9WmrPMUQieV

Konkurs przybrał formę zdalną ze względu na nauczanie zdalne prowadzone od połowy marca br.

Laureatkami konkursu zostały: Oliwia Buba kl. 7b

                                            Patrycja Buba kl. 7b

                                            Lena Spisak kl. 7a

Gratulujemy!

Uczniowie w październiku 2019 r. wzięli udział w XI Konferencji Ekologicznej pt. „Zasoby wodne – zarządzanie i gospodarka wodami” w MDK, podczas której poznali szeroko omawiane zagadnienia racjonalnego gospodarowania wodą.

W lutym br. zespół projektowy odwiedził Stację Uzdatniania Wody w Jaśle. Wycieczka okazała się niezwykle ciekawa, uczniowie dowiedzieli się, skąd pobierana jest woda dla miasta, jakie procesy oczyszczania przechodzi, zanim trafi do naszych domów i mieszkań. Chłopcy byli pod wrażeniem nowoczesnej aparatury oczyszczającej wodę z zanieczyszczeń – woda z rzeki, która opuszcza stację uzdatniania nadaje się do picia.

Kolejnym miejscem odwiedzonym przez zespół projektowy była Oczyszczalnia Ścieków w Jaśle. Ta marcowa wizyta przyniosła odpowiedź na pytanie, co dzieje się ze ściekami i w jakim stanie trafiają do rzeki. Okazało się, że woda po wykorzystaniu przez Jaślan, trafia jako ściek do oczyszczalni i poddawana jest kolejno oczyszczaniu mechanicznemu, biologicznemu i chemicznemu, a następnie wypuszczana jest do rzeki, spełniając wszelkie normy czystości wód. Dodatkowo w trakcie procesu oczyszczania ścieków produkowany jest biogaz, który zmniejsza użycie energii elektrycznej przez oczyszczalnię.

Zebrane informacje posłużyły do dalszej realizacji zadań projektowych – uczniowie przygotowali prezentację o sposobach oszczędzania wody oraz szereg ankiet i wywiadów skierowanych do mieszkańców Jasła.

Prezentacja: http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d324941959k9611758o1l1/kampania-woda

Elżbieta Niedźwiedź
opiekun projektu