Szkolny Konkurs Fotograficzny "W zimowym obiektywie"

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "W ZIMOWYM OBIEKTYWIE"

I. Uczestnicy: uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle.

II. Cele konkursu:

1. Budzenie zainteresowań przyrodą własnego regionu.
2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej.
3. Prezentacja twórczości uczniów w dziedzinie fotografii.
4. Rozpowszechnianie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
5. Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

III. Zasady ogólne:

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie i indywidualnie.
2. Oddaną pracę ( max. 2 zdjęcia) należy przesłać na adres mailowy z załączonym opisem (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa)
3. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie SP nr 2, wyklucza się prace innych osób lub używanie zdjęć cudzego autorstwa.
4. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły, profilu Facebook oraz wyeksponowane w szkolnej galerii.
5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

IV. Zasady szczegółowe:

1. Przedmiotem konkursu jest fotografia, której tematyka wiąże się z tytułem konkursu – „W ZIMOWYM OBIEKTYWIE” - w dwóch kategoriach tematycznych – „MIASTO W ZIMOWYM OBIEKTYWIE” oraz „PRZYRODA W ZIMOWYM OBIEKTYWIE”
2. Technika wykonania fotografii dowolna.
3. Każdy uczestnik dostarcza jury 1 lub 2 fotografie przesłane na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Prace należy oddać w terminie do 29.01.2021 r.
5. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez Organizatora konkursu.
6. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości i umieszczone na stronie i profilu szkoły do 7 dni od zakończenia konkursu. Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone na apelu SU.
7. Postanowienia jury są ostateczne.
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.