Wyniki Szkolnego Konkursu "Eko-Zabawka"

Wyniki Szkolnego Konkursu Ekologiczno-Plastycznego „EKO-ZABAWKA”
zorganizowanego przez Szkolne Koło LOP ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle

Celem konkursu było m. in. kształtowanie wśród najmłodszych uczniów właściwych postaw związanych z ochroną środowiska, promowanie segregowania odpadów, recykling. Konkurs odbył się pod hasłem „Dobre rady – nie pal, lecz segreguj odpady!”. Każdy uczestnik konkursu wykonał jedną EKO-ZABAWKĘ z materiałów ekologicznych lub surowców wtórnych np. makulatury, zakrętek, plastikowych butelek itp. Oceny prac dokonała komisja powołana przez organizatorów konkursu.
Jest nam bardzo miło ogłosić wyniki 22 kwietnia z okazji Dnia Ziemi.  Przyznano 4 nagrody specjalne, 15 nagród oraz 7 wyróżnień.  Przy ocenie prac jury zwróciło uwagę na kreatywność, pomysłowość, staranność wykonania, wrażenia estetyczne i oryginalność pracy. Na zwycięzców konkursu czekają dyplomy i nagrody!

Nagrodę Specjalną otrzymują:

Eliza Pietruszka - kl. 2b

Gabriela Huczko - kl.2b

Miłosz Szczerba - kl.2d

Filip Żarnowski - kl.2b

 

Nagrodę otrzymują:

Adam Cupek - kl.2a

Alan  Madej - kl. 2a

Zuzanna Gozdecka - kl. 2b

Paulina Betlej - kl. 2b

Emilia Piekarz - kl.2b

Tymon Gorczyca - kl. 2b

Franciszek Seredyński - kl. 2b

Szymon Dębiak - kl.2b

Igor Hombesch - kl. 2b

Adam Mikoś - kl. 2b

Grzegorz Zasadny - kl. 2b

Tomasz Gawron - kl. 2c

Błażej Kolbusz - kl. 2d

Weronika Pastwa - kl. 2d

Marcin Ablewicz - kl. 2d

 

Wyróżnienie otrzymują:

Martyna Wesołowska – kl. 2a

Lena Bukrij - kl. 2a

Kornel Penar – kl. 2a

Wiktor Wietecha – kl. 2b

Alicja Sokołowska – kl. 2b

Igor Kołodziej – kl. 2b

Dominik Żychowski – kl. 2d

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!! 
Zapraszamy do obejrzenia prac w holu szkoły.

Organizatorki Szkolnego Koła LOP

Edyta Gogola
Olga Szudy-Seredyńska