XVIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny i Poprawności Językowej

Zapraszamy do wzięcia udziału


w XVIII Powiatowym Konkursie Ortograficznym i Poprawności Językowej,

który odbędzie się w naszej szkole w dniu 9 maja 2019 r. o godz.9.00.

 

1. Celem konkursu jest doskonalenie sprawności językowej uczniów w zakresie ortografii, frazeologii i słownictwa.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych.

3. Każda szkoła może desygnować do udziału w konkursie 3 uczniów.

4. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy szkoły do dnia 30 kwietnia 2019 r

 

mgr Teresa Dranka

mgr Elżbieta Szudy

 

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST RÓWNOZNACZNY Z WYRAŻENIEM ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKÓW W CELU ORGANIZACJI I PROMOCJI KONKURSU Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW RODO.