Wyniki XIX Konkursu Matematycznego im. H. Steinhausa

W dniu 5 grudnia br., w naszej szkole, przeprowadzono XIX Jasielski Konkurs Matematyczny im. H. Steinhausa. Patronat honorowy nad Konkursem objął Burmistrz Miasta Jasła. W Konkursie wzięło udział 70 uczniów z 10 szkół powiatu jasielskiego, którzy rywalizowali w dwóch kategoriach: klas VII i VIII. Komisja Konkursowa po poprawie prac wyłoniła 5 laureatów i 5 wyróżnionych w każdej kategorii. Mimo znacznego stopnia trudności zadań, uczniowie wykazali się dużą wiedzą i logicznym myśleniem. Gratulujemy więc nagrodzonym. Termin rozdania nagród zostanie podany w późniejszym terminie.

 

Wyniki uzyskane przez uczniów przedstawiają poniższe tabele:

KATEGORIA KLAS VIII

 

Lp.

Kod ucznia

Nazwisko i imię

Szkoła

Liczba punktów

Miejsce

Zad.1

Zad.2

Zad.3

Zad.4

Suma

1

5

 

SP 4 Jasło

0,5

4

1

3

8,5

I m.

2

32

 

SP 4 Jasło

0,5

4

2

2

8,5

3

20

 

SP 1 Jasło

1

2

2

3

8,0

II m.

4

30

 

SP 8 Jasło

2

2

2

1

7,0

III m.

5

4

 

SP 2 Jasło

5

0

1

0,5

6,5

IV m.

6

38

 

SP 4 Jasło

1

1,5

1,5

2

6

wyr.

7

13

 

SP 1 Jasło

3

2,5

0

0

5,5

wyr.

8

8

 

SP 4 Jasło

1

2,5

0,5

1,5

5,5

wyr.

9

57

 

SP 4 Jasło

0,5

2

2

1

5,5

wyr.

10

23

 

SP Dębowiec

3

1

1

0,5

5,5

wyr.

11

42

 

 

0,5

1,5

1,5

1,5

5,0

 

12

49

 

 

0,5

1

1,5

2

5,0

 

13

31

 

 

1

2

0

1,5

4,5

 

14

70

 

 

0

0

1,5

3

4,5

 

15

12

 

 

0

0,5

1

3

4,5

 

16

24

 

 

0,5

1,5

1

1

4,0

 

17

35

 

 

0,5

0,5

2

1

4,0

 

18

1

 

 

0

2

0

1,5

3,5

 

19

25

 

 

0

2

0,5

1

3,5

 

20

37

 

 

0,5

0,5

1

1,5

3,5

 

21

52

 

 

0,5

0

1

1,5

3,0

 

22

66

 

 

0,5

1

1

0,5

3,0

 

23

69

 

 

0,5

0

1

1

2,5

 

24

22

 

 

0

0,5

0,5

1,5

2,5

 

25

56

 

 

0,5

0,5

1

0,5

2,5

 

26

19

 

 

0

1,5

1

0

2,5

 

27

63

 

 

0

0

1

1,5

2,5

 

28

41

 

 

0

1

0

0

1,0

 

29

71

 

 

0

0

0,5

0

0,5

 

30

14

 

 

0

0

0,5

0

0,5

 

 

Kategoria klas VII

 

Lp.

Kod ucznia

Nazwisko i imię

Szkoła

Liczba punktów

Miejsce

Zad.1

Zad.2

Zad.3

Zad.4

Suma

1

48

 

SP 12 Jasło

4

4

6

2

16

I m.

II m.

2

40

 

SP 2 Jasło

4

5

6

0

15

3

72

 

SP 2 Jasło

2

1

6

6

15

II m.

4

20

 

SP Brzyska

6

2

6

0

14

III m.

5

17

 

SP 2 Jasło

2

6

6

0

14

III m.

6

46

 

SP 4 Jasło

2

2

6

2

12

wyr.

7

60

 

SP 2 Jasło

2

3

6

1

12

wyr.

8

45

 

SP Tarnowiec

4

1

6

0

11

wyr.

9

16

 

SP 1 Jasło

2

2

6

1

11

wyr..

10

43

 

SP 4 Jasło

2

2

6

1

11

wyr.

11

33

 

 

2

1

6

1

10

 

12

59

 

 

6

2

1

1

10

 

13

54

 

 

2

1

6

1

10

 

14

62

 

 

6

2

0

1

9

 

15

26

 

 

3

4

0

2

9

 

16

6

 

 

2

0

6

1

9

 

17

2

 

 

6

2

0

1

9

 

18

39

 

 

4

4

0

1

9

 

19

47

 

 

6

2

0

0

8

 

20

68

 

 

6

2

0

0

8

 

21

7

 

 

2

3

1

2

8

 

22

65

 

 

2

0

6

0

8

 

23

64

 

 

2

3

1

1

7

 

24

58

 

 

6

0

0

1

7

 

25

51

 

 

2

4

1

0

7

 

26

21

 

 

4

2

1

0

7

 

27

28

 

 

4

2

0

0

6

 

28

55

 

 

2

2

1

1

6

 

29

44

 

 

2

1

2

0

5

 

30

11

 

 

2

1

1

1

5

 

31

10

 

 

2

0

1

1

4

 

32

15

 

 

2

2

0

0

4

 

33

36

 

 

2

1

0

1

4

 

34

61

 

 

2

2

0

0

4

 

35

9

 

 

1

0

2

1

4

 

36

27

 

 

1

2

0

0

3

 

37

50

 

 

2

1

0

0

3

 

38

34

 

 

0

2

0

0

2

 

39

53

 

 

0

2

0

0

2

 

40

3

 

 

0

1

0

0

1