XX Powiatowy Konkurs Matematyczny

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU XX POWIATOWYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM DLA KLAS TRZECICH GIMNAZJÓW

Cele konkursu: 

Popularyzacja wiedzy matematycznej, mobilizowanie uczniów uzdolnionych matematycznie do poszerzenia wiadomości i rozwijania posiadanych umiejętności, umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą i posiadanymi umiejętnościami, wymiana doświadczeń między nauczycielami w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Regulamin konkursu:

  1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Jaśle. Nauczyciele odpowiedzialni  – Ewa Warchoł, Maria Chrząszcz.

  1. Konkurs odbędzie się 9 maja 2019 roku o godz. 1000 w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Jaśle przy ul. Czackiego 2.

  2. Konkurs jest jednoetapowy. Trwa 90 minut. Zestaw zadań konkursowych składał się będzie z 10 zadań zamkniętych i 2 otwartych. Prace uczniów będą kodowane.

  3. Zgłoszenia uczestników (2 z jednego oddziału) prosimy dokonać w formie pisemnej do 30 kwietnia 2019 roku na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi 
ul. Czackiego 2 
38-200 Jasło 

  1. W skład komisji wchodzą nauczyciele matematyki Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle.

  2. Tytuł laureata uzyskują uczniowie, którzy zajmą miejsca I – III zaś finalisty miejsca IV – V. Przewiduje się też przyznanie wyróżnień.

  3. Wyniki i informację o terminie rozdania nagród przedstawimy na stronie internetowej www.sp2jaslo.pl w terminie dwóch tygodni od daty konkursu.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKÓW KONKURSU - OTWÓRZ