III Konkurs Literacko - Plastyczny dla dzieci "Z baśniami za pan brat"

Cele konkursu:

- zachęcanie dzieci do czytelnictwa i poznawania literatury,

- zapoznanie z treścią wybranych baśni zaczerpniętych z bogactwa kulturowego,

- rozbudzanie zainteresowań językowo- literackich oraz plastycznych,

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

Regulamin konkursu:

1. Warunkiem udziału w konkursie jest wykazanie się przez uczestników znajomością następujących baśni: H.Ch. Andersen ,,Słowik” (tłum. C. Niewiadomska), J.W. Grimm ,,Stoliczku nakryj się” (tłum. M. Tarnowski) - teksty dostępne na stronie www.wolnelektury.pl oraz J. Porazińska ,,O dwunastu miesiącach” - tekst dołączony do regulaminu - LINK

oraz

przesłanie pracy plastycznej reprezentującej przedszkole na temat „Bohaterowie mojej ulubionej baśni. Ich życie i przygody”, spełniającej następujące kryteria:

- format A1,

- technika dowolna,

- praca wykonana samodzielnie przez dziecko - dowolnego przedstawiciela przedszkola (nie musi to być uczestnik rozgrywki finałowej). Termin dostarczenia prac (do siedziby Organizatora konkursu - Jasło, ul. Czackiego 2): 21.02.2020r.

Praca powinna być opisana na odwrocie: imię, nazwisko, przedszkole, do którego dziecko uczęszcza, tytuł pracy, imię nazwisko opiekuna (nauczyciela).

2.Każde przedszkole wyłoni w wewnętrznych eliminacjach 2 uczestników (drużyna) spośród dzieci z najstarszej grupy wiekowej (6-7 lat), które będą je reprezentować w konkursie.

3.Konkurs odbędzie się 26. 02. 2020r. o godz. 9.45 w auli Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle (dawny budynek Gimnazjum nr 1 - ul. Czackiego 2) i przebiegał będzie w następujący sposób:

9.45 – rozstrzygnięcie części plastycznej i rozpoczęcie zmagań konkursowych – odpowiedzi drużyn na wylosowane pytania oraz zadania o zróżnicowanej formie, np. rebusy, krzyżówki puzzle, zagadki, odgrywanie scenek itp.

10.45 – 11. 00 – niespodzianka dla publiczności, ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.

4.Zgłoszenia uczestników należy dokonać w formie pisemnej na załączonym formularzu zgłoszeń do 21. 02.2020r. (piątek).

 

Zasady wyłaniania zwycięzców konkursu:

a) praca plastyczna – wszystkie nadesłane prace plastyczne zostaną ocenione punktowo przez nauczycieli przedmiotów artystycznych. Punkty uzyskane za prace plastyczne dodawane są do wyniku drużyny reprezentującej przedszkole.

Dodatkowo - autorzy 3 najlepszych prac zostaną nagrodzeni indywidualnie. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

b) w dniu konkursu drużyny uczestniczą w Wielkim Finale, czyli rozgrywce głównej. Nagrodzone zostaną 3 najlepsze drużyny, ponadto Organizator przewiduje drobne upominki dla wszystkich uczestników konkursu.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie wizerunku dziecka - wyłącznie na potrzeby konkursu - należy złożyć wraz ze zgłoszeniem - FORMULARZ ZGODY

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Organizatorzy:

Edyta Olesińska

Bożena Dziadzio