III POWIATOWY KONKURS DLA PRZEDSZKOLAKÓW "ECO STARS"

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle zaprasza Dzieci w wieku przedszkolnym (pięcio- i sześcioletnie) do wzięcia udziału

w konkursie językowo-artystycznym o tematyce przyrodniczej ECO STARS.

Celem konkursu jest promowanie znajomości języka angielskiego wśród dzieci oraz rozbudzanie zainteresowania otaczającą je przyrodą i propagowanie proekologicznej postawy szacunku wobec środowiska przyrodniczego.

Regulamin konkursu

  1. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie i zaprezentowanie wybranego utworu w języku angielskim: piosenki lub wiersza (rymowanki). Tekst powinien dotyczyć szeroko pojętych zagadnień przyrodniczych i ekologicznych np. owoców, warzyw, części ciała, pogody, przyrody, środowiska naturalnego, segregacji odpadów itp.

  2. Komisja konkursowa będzie brać pod uwagę poprawność językową i ogólne wrażenie artystyczne wykonania (maks. 20 punktów).

  3. Dodatkowo punktowanym elementem konkursu (maks. 10 punktów) będzie przygotowanie aranżacji scenicznej do utworu (strój, rekwizyty itp.). Przewiduje się przyznanie oddzielnej nagrody za najlepszą aranżację sceniczną konkursu.

  4. W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele języka angielskiego oraz wychowania wczesnoszkolnego.

  5. Każde przedszkole może zgłosić sześcioro uczestników, którzy mogą wykonać maksymalnie dwa utwory (utwory mogą być wykonywane przez więcej niż jedno dziecko).

  6. Termin zgłoszeń: do 25 lutego 2020 r. Zgłoszeń można dokonywać wypełniając kartę zgłoszeniową i dostarczając ją do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 2 (ul. Czackiego 2).

  7. Termin konkursu - 2 marca 2020 r. - aula Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Czackiego 2, godzina 9:30.

  8. Prosimy o dostarczenie podkładu muzycznego (wyłącznie wersji instrumentalnej, bez śpiewu) do dnia 27 lutego 2020 do sekretariatu szkoły.

  9. Zapraszamy do dzielenia się uwagami dotyczącymi organizacji konkursu.

Serdecznie zapraszamy!

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU PRZEDSZKOLA W KONKURSIE - OTWÓRZ

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU DZIECKA - UCZESTNIKA KONKURSU - OTWÓRZ