III miejsce naszych gimnazjalistów w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy "Megamózgi"!

Konkur

Sukces naszych uczniów klas III gimnazjum - drużyna Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle zdobyła 3 miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy "Megamózgi"!

Konkurs "Megamózgi" odbył się w tym roku po raz czternasty. Składa się on z kilku etapów - w etapie szkolnym zainteresowani uczniowie rozwiązywali w swoich szkołach test obejmujący 6 przedmiotów - biologię, chemię, fizykę, geografię matematykę i informatykę. Trzy najlepsze osoby tworzyły szkolną drużynę, a z 25 drużyn, które wzięły udział, do kolejnego etapu przeszło 10 z najwyższymi wynikami.

Drużynę Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle tworzyli: Aleksandra Marek, Julia Madej, Roman Gicala.

Półfinał i finał konkursu odbyły się 21 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Siedliskach-Bogusz.

Podczas półfinału wszystkie 10 drużyn rozwiązywały test składający się z 18 zadań (po 3 z każdego przedmiotu). Na rozwiązanie testu każda drużyna miała 30 minut. Ogłoszenie wyników oraz finał konkursu odbyły się na sali gimnastycznej, przy udziale licznej publiczności. Do finału przeszło 5 najlepszych drużyn oraz drużyna gospodarzy.

Finał konkursu składał się z 7 konkurencji. Każda drużyna miała swoje stanowisko z komputerem, na którym wyświetlały się pytania oraz wyniki, mikrofonem, pilotami do odpowiedzi i guzikami do zgłaszania się. Pierwsza konkurencja polegała na wybraniu kategorii i liczby punktów pytania, na które trzeba było później odpowiedzieć w określonym czasie: pytania za 1 punkt - 10 sekund, za 2 - 20 sekund i za 3 - 30 sekund. Każde pytanie mogło być wykorzystane tylko raz, to znaczy, że jeśli np. ktoś już odpowiadał na pytanie z informatyki za 3 punkty to ta kategoria została już wykorzystana.

Druga konkurencja to zadanie z pierwszej pomocy, w naszym przypadku opatrzenie głowy (turban). Wykonanie zadania oceniali specjaliści, w tym przypadku strażacy. Trzy konkurencja polegała na odpowiadaniu na pytania za pomocą pilotów. Można było się naradzać miedzy sobą, ale każdy uczestnik odpowiadał sam za pomocą pilota. Czwartą konkurencą było zadanie praktyczne. W naszym przypadku było to skonstruowanie dwóch podanych obwodów elektrycznych, dokonanie odpowiednich pomiarów i obliczenie oporów całkowitych. Tutaj również zadanie oceniali eksperci z poszczególnych dziedzin.

Konkurencja 5 polegała na rozpoznaniu przedmiotu za pomocą zmysłu dotyku. Jeden uczestnik z drużyny po usłyszeniu kategorii miał 15 sekund na rozpoznanie dotykiem danej rzeczy (w naszym przypadku pechowego poroża sarny). Podczas konkurencji 6 na ekranie wyświetlane były pytania. Do odpowiedzi zgłaszano się poprzez jak najszybsze naciśnięcie guzika na stanowisku. Konkurencja 7, ostatnia była bardzo podobna do konkurencji 1, z tą różnicą, że kategoria była wybierana przez przeciwną drużynę, natomiast my mogliśmy jedynie wybrać za ile punktów chcemy odpowiadać.

Wyniki zostały ogłoszone chwilę po zakończeniu ostatniego zadania, Zajęliśmy 3 miejsce, pierwsze 3 miejsca uzyskały tytuł finalisty, a 1 miejsce tytuł Megamózgów 2019, wszystkie sześć drużyn otrzymało atracyjne nagrody, takie jak radio, glośniki, smartwatche, tablet, kamerki sportowe, czy jak w naszym wypadku drony. Dodatkowo dostaliśmy puchar i dyplom oraz prośbę udzielenia wywiadu dla gazetki szkolnej w szkole gospodarzy.

Julia Madej

SERDECZNIE GRATULUJEMY!