Psycholog szkolny - mgr Anna Sokołowska

Psycholog

mgr Anna Sokołowska

Psycholog, psychoterapeuta z kilkunastoletnim stażem pracy z dziećmi, młodzieżą, także z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

 Wykształcenie zawodowe:

Uniwersytet Jagielloński – kierunek Psychologia,

Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie - 4-letni kurs kwalifikacyjny z zakresu Psychoterapii Systemowej Rodzin

Małopolski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny

 Do zadań psychologa szkolnego należy:

Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, emocjonalnych, społecznych uczniów, udzielanie konsultacji, porad i wsparcia psychologicznego dla uczniów, rodziców oraz kadry pedagogicznej, współpraca z wychowawcami klas w zakresie rozwiązywania aktualnych problemów wychowawczych, wspieranie w procesie wychowawczym, prowadzenie zajęć z zakresu psychoprofilaktyki i psychoedukacji, pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji indywidualnych, rówieśniczych lub rodzinnych.

Godziny pracy:

Poniedziałek

11.30 – 14.30

Wtorek

10.00 - 14.30

Środa

11.00 – 15.00

Czwartek

8.00 - 15.00

Piątek

11.00 – 14.30