Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaśle

Przewodniczący: Ewa Majewska

Zastępca przewodniczącego: Patrycja Dybowska - Sudyka

Sekretarz: Ireneusz Turek

Skarbnik: Sebastian Wiatr

 

Rada Rodziców zwraca się z uprzejmą prośbą o wpłaty w wysokości: 40 zł na pierwsze dziecko, 30 zł na drugie, (od trzeciego bez opłat).  Wpłat można dokonać u przedstawicieli trójek klasowych lub u wychowawcy klas lub bezpośrednio na konto :

Konto Rady Rodziców: 50 1240 2337 1111 0010 9701 1881 BANK PEKAO SA I O. W JAŚLE

W tytule przelewu proszę wpisać imię nazwisko ucznia oraz klasę.

Regulamin Rady Rodziców - plik