Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaśle

Przewodniczący: Ewa Majewska

Zastępca przewodniczącego: Patrycja Dybowska - Sudyka

Sekretarz: Ireneusz Turek

Skarbnik: Sebastian Wiatr

 

Regulamin Rady Rodziców - plik

 Szanowni Rodzice!

Rada Rodziców działająca przy Naszej Szkole reprezentuje interesy wszystkich Państwa jako Rodziców. Gromadzimy fundusze pochodzące z dobrowolnych składek, które przeznaczone są wyłącznie na potrzeby uczniów - naszych dzieci. Jak co roku Rada Rodziców ustala kwotę wpłat na jej fundusz.  W tym roku szkolnym składki zostały pomniejszone. Wpłaty na Radę Rodziców są dobrowolne. Niemniej jednak mając na uwadze dobro naszych dzieci, chęć polepszenia warunków    w szkole prosimy o ich dokonywanie.   

W tym roku szkolnym składka wynosi:

  • 40 zł na pierwsze dziecko, które jest uczniem Naszej Szkoły w bieżącym roku szkolnym.
  • 30 zł na drugie dziecko, które jest uczniem Naszej Szkoły w bieżącym roku szkolnym.
  • 0 zł od dziecka w przypadku  uczęszczania do Naszej Szkoły trzeciego i kolejnego Państwa dziecka, które jest uczniem Naszej Szkoły w bieżącym roku szkolnym (dziecko zwolnione z opłaty liczone jest jako osoba wpłacająca)

Wpłaty bardzo prosimy uiszczać bezpośrednio na rachunek bankowy Rady Rodziców podając w tytule przelewu:
Imię i Nazwisko ucznia oraz klasę.
Konto Rady Rodziców: 50 1240 2337 1111 0010 9701 1881 BANK PEKAO SA I O. W JAŚLE

PRZYKŁAD TYTUŁOWANIA PRZELEWÓW:

Wpłata za pierwsze dziecko
Tytuł przelewu: np. Adam Nowak – 6B
Kwota: 40 zł

Wpłata za pierwsze dziecko oraz drugie dziecko będące uczniem Naszej Szkoły w bieżącym roku szkolnym
Tytuł przelewu: np. Adam Nowak – 6B, np. Karolina Nowak – 3A
Kwota: 70 zł

Wpłata za pierwsze, drugie oraz kolejne dziecko będące uczniem Naszej Szkoły w bieżącym roku szkolnym
Tytuł przelewu: np. Adam Nowak – 6B, np. Karolina Nowak – 3A, np. Daniel Nowak – 1C
Kwota: 70 zł (trzecie i kolejne dziecko zwolnione z opłat)

Bez Waszego zaangażowania i Waszej pomocy finansowej nie zdziałamy wiele!
Dziękujemy za wpłaty.