REKRUTACJA

Lista uczniów klas pierwszych w roku szk. 2020/2021 - link

Listy uczniów klas siódmych w roku szk. 2020/2021 - klasa 7a, klasa 7b, klasa 7c, klasa 7d

Oświadczenie woli rodzica 2020/2021 - link


 UWAGA! 

NOWE ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA JASŁA 
zmieniające Zarządzenie Burmistrza Jasła w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło, na rok szkolny 2020/2021.

Zapisu dziecka urodzonego w 2013 roku należy dokonać osobiście w sekretariacie szkoły składając wypełniony druk „Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej”.
Rodzice, którzy są zainteresowani klasą sportową proszeni są o wypełnienie i złożenie przy zapisie druku „Zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej w roku szkolnym 2020/2021”.

                                     

DOKUMENTY DLA DZIECI Z OBWODU SZKOŁY     DOKUMENTY DLA DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY

ZGŁOSZENIE UCZNIA DO KLASY PIERWSZEJ
OTWÓRZ

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA DO CELÓW REKRUTACJI
OTWÓRZ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ
OTWÓRZ

ZAŁĄCZNIKI 1, 2, 3 DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ
OTWÓRZ

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA DO CELÓW REKRUTACJI
OTWÓRZ

ZGODA RODZICÓW NA UCZĘSZCZANIE DZIECKA DO KLASY SPORTOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 - OTWÓRZ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA JASŁA W SPRAWIE TERMINÓW PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI DO KLAS I - OTWÓRZ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA JASŁA W SPRAWIE KRYTERIÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO - OTWÓRZ

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ I CZWARTEJ SPORTOWEJ - LINK

REKRUTACJA DO KLASY SIÓDMEJ DWUJĘZYCZNEJ - LINK

Dlaczego warto wybrać Szkołę Podstawową nr 2 w Jaśle?