Samorząd szkolny w roku szkolnym 2019/2020

WYDARZENIA

Przewodniczący - Aleksandra Pelczar 8A

Z-ca przewodniczącego - Antoni Jarosz 8A

Młodzieżowa Rada Miasta Jasła - Aleksandra Pelczar 8A, Mateusz Gotfryd 8A

Szczęśliwy Numerek - Miłosz Machowski 6A, Jakub Burnatowski 6A, Iga Przybylik 8A,
Aleksander Żmigrodzki 7C, Hubert Szeląg 7C

Sekcja Porządkowa -  Iga Przybylik 8A, Jakub Burnatowski  6A,  Mateusz Gotfryd 8A,Urszula Dudek 8A,
Julia Skiba 8A, Martyna Strugała 8A, Aleksandra Grzebień 7C, Hubert Szeląg 7C, Aleksander Żmigrodzki 7C, Iza Błażej 8C, Tymoteusz Sokołowski 5C

Sekcja Rozrywkowa - Julia Momot 8B, Oliwia Phan Van 8A, Olga Hombesch 8A, Milena Świętoń 8A, Katarzyna Marszałek 8A, Aleksandra Szmigiel 8A, Małgorzata Buba 8A, Jagoda Rak 8A, Natalia Jaworska 8B

Sekcja Wolontariatu - Jagoda Rak 8A, Oliwia Jastrzębska 7C, Gabriela Sochacka 7C, Maja Bizon 8A,
Olga Hombesch 8A, Natalia Wróblewska 8B, Patrycja Władyka 8B, Karolina Świstak 8A, Mateusz Ochała 8C, Nadia Czech 7A

Sekcja Internetowa - Angelika Szewc 8C, Samuela Dunaj 8C, Miłosz Machowski 6A, Marcin Kluska 8C, Tymoteusz Kozioł 8C, Tymoteusz Sokołowski 5C

SOS - komputery (klasy pierwsze):

Natalia Wróblewska 8B, Patrycja Władyka 8B - klasa 1A

Olga Homesch 8A, Aleksandra Pelczar 8A - klasa 1B

Małgorzata Buba 8A, Iga Przybylik 8A - klasa 1C

Gabriela Sochacka 7C, Oliwia Jastrzębska 7C - klasa 1D

Maja Bizon 8A, Karolina Świstak 8A - klasa 2A

Jakub Burnatowski  6A, Miłosz Machowski 6A - klasa 2B

Katarzyna Marszałek 8A, Dawid Żuchowicz 8A - klasa 2C

Katarzyna Marszałek 8A, Aleksandra Szmigiel 8A - klasa 3A

Samuela Dunaj 8C, Angelika Szewc 8C, klasa 3C

Poczet Sztandarowy - Mateusz Ochała 8C, Karolina Świstak 8A, Maja Bizon 8A,
Tymoteusz Kozioł 8C, Marcin Kluska  8C, Gabriela Sochacka 7C, Oliwia Jastrzębska 7C,
Nadia Czech 7A